e-mail: securcom@securcom.net.pl

SECURCOM - Biuro Detektywistyczne, Agencja Ochrony Osób i Mienia, Ratownictwo

WSPÓŁPRACA PRAWNAkancelaria prawna
adw. A. Kasolik, adw. G. Pawlus, r. pr. B. Porzuczek

Kancelaria świadczy kompleksową obsługę prawną zarówno dla podmiotów gospodarczych jak i dla osób fizycznych.

Reprezentujemy Klientów w postępowaniach przed Sądem Najwyższym, Trybunałem Konstytucyjnym, przed sądami powszechnymi pierwszej i drugiej instancji oraz przed sądami administracyjnymi.

W ramach obsługi przedsiębiorców Kancelaria realizuje zlecenia prawne w następujących obszarach:
 • rejestracja podmiotów gospodarczych o różnej strukturze prawnej w tym stowarzyszeń i fundacji
 • stała obsługa prawna związana z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 • odzyskiwanie należności pieniężnych,
 • sprawy prawno – pracownicze,
 • pomoc prawna w zakresie przeprowadzenia postępowania upadłościowego,
 • sprawy administracyjne, w szczególności z zakresu prawa budowlanego,
 • prawo skarbowe i finansowego,
 • prawo autorskie i prasowe,
 • prawo o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
 • postępowanie przewidziane w prawie o zamówieniach publicznych,
 • prawo ochrony środowiska.

 • Klientom indywidualnym oferujemy kompleksową obsługę z zakresu prawa karnego, cywilnego oraz rodzinnego, w tym min. reprezentujemy Klientów w sprawach dotyczących:
 • rozwodu, separacji,
 • podziału majątku wspólnego,
 • prawa spadkowego,
 • prawa lokalowego,
 • praw pracowniczych i ubezpieczeń społecznych
 • ochrony dóbr osobistych
 • uzyskiwania odszkodowania i zadośćuczynienia w związku z wypadkami komunikacyjnymi oraz sprawami medycznymi

 • Oferujemy Państwu profesjonalną pomoc podczas negocjacji sądowych i handlowych.
  Sporządzamy i opiniujemy umowy.
  Do każdej sprawy podchodzimy rzetelnie i indywidualnie.

  Kontakt:

  pl. Sczepański 5/108, 31-011 Kraków tel/fax: 12 422 80 96
  e-mail: office@kancelarie.krakow.pl

  Anna Kasolik, adwokat

  Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (2006 r.), a także studia podyplomowe z zakresu prawa autorskiego wydawniczego i prasowego w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz studia z zakresu prawa podatkowego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, a nadto studia podyplomowe zakresu prawa medycznego i bioetyki prowadzone przez Uniwersytet Jagielloński. W okresie studiów pracowała w Uniwersyteckiej Poradni Prawnej UJ. W ramach programu stypendialnego odbyła półroczne studia na wydziale prawa Uniwersytetu w Avignionie Odbyła aplikację i po zdaniu egzaminu adwokackiego została wpisana na listę adwokatów w Krakowie.
  Współautorka m.in. Metodyki sporządzania umów gospodarczych (Wydawnictwo LexisNexis 2013r) oraz Metodyki sporządzani pism procesowych w spawach cywilnych, karnych, gospodarczych i administracyjnych (Wydawnictwo LexisNexis 2013r) , członek Komitetu Prawnego Polskiego Towarzystwa Badań Poligraficznych, prowadzi zacięcia z zakresu praca cywilnego procesowego na wydziale prawa Krakowskiej Akademii im. A.F.Modrzewskiego.
  W kancelarii zajmuje się sprawami cywilnymi w tym rodzinnymi, gospodarczymi, prawem autorskim oraz prawem nieuczciwej konkurencji, także prawem karnym. Nadto specjalizuje się w pomocy prawnej z zakresu odpowiedzialności odszkodowawczej z tytułu błędów w sztuce medycznej. Odpowiada za obsługę klientów francuskojęzycznych.
  Języki obce: angielski, francuski.

  tel.kom.: +48 501 861 853
  a.kasolik@kancelarie.krakow.pl  Gabriela Pawlus, adwokat
  Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (2006 r.), a także studia podyplomowe z zakresu prawa autorskiego wydawniczego i prasowego w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (2009 r.). Odbyła aplikację i po zdaniu egzaminu adwokackiego została wpisana na listę adwokatów w Krakowie.
  W kancelarii zajmuje się sprawami gospodarczymi, cywilnymi, rodzinnym, prawem upadłościowym i naprawczym, a także prawem karnym. Nadto specjalizuje się w pomocy prawnej z zakresu odpowiedzialności odszkodowawczej z tytułu wypadków drogowych. Odpowiada za obsługę klientów anglojęzycznych.
  Języki obce: angielski
  tel.kom.: +48 600 886 020 g.pawlus@kancelarie. krakow.pl  Barbara Porzuczek, radca prawny
  Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Odbyła aplikację i po zdaniu egzaminu radcowskiego została wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie w 1999 r. Posiada bogate doświadczenie zawodowe w obsłudze podmiotów gospodarczych. Od 2000r. prowadzi indywidualną kancelarię prawną.
  Posiada uprawnienia mediatora z listy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Obecnie wykłada prawo pracy w Wyższej Szkole Ekonomi i Informatyki w Krakowie. Prowadziła liczne szkolenia z zakresu prawa pracy, a także z zakresu prywatyzacji przedsiębiorstw min. dla Ministerstwa Przekształceń Własnościowych, Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej, Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, Instytutu Prawa Spółek.
  Ma na swoim koncie wiele publikacji z zakresu prawa pracy w tym, min. jest współautorką pozycji „Zwolnienia z pracy, uprawnienia pracowników, spory zbiorowe” (1991r.), oraz książki „Uprawnienia gmin-powiatów” w 1995r. Współudziała w tworzeniu podręcznika szkoleniowego w zakresie tworzenia i negocjowania układów zbiorowych pracy ( w ramach Funduszu PHARE ), w latach 1991 – 2006 publikowała artykuły w Tygodniku Małopolska, Przeglądzie Oświatowym, Informatorze Związkowym w zakresie negocjacji, układów zbiorowych pracy, prawa pracy, przekształcenia własnościowe, mobbingu.
  Była członkiem rady nadzorczej spółki akcyjnej Krakowskie Zakłady Garbarskie (2000 – 2001), wiceprzewodnicząca rady nadzorczej spółki akcyjnej Zakład Energetyczny Tarnów (1999 – 2002), obecnie od 2006r. zasiada w radzie nadzorczej spółki akcyjnej Kopalnia Odkrywkowa Surowców Drogowych w Rudawie.
  W kancelarii zajmuje się sprawami z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, a także z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego oraz budowlanego.
  tel.kom.: +48 502 066 958, b.porzuczek@kancelarie.krakow.pl

  WSPÓŁPRACA TAKTYCZNA

  jako firma wspierająca (łączność, szkolenia, działania wspólne) oraz czynnie uczestnicząca w rozbudowie i rozwoju obrony narodowej współpracujemy z organizacjami:

  ObronaNarodowa.pl - Ruch na Rzecz Obrony Terytorialnej (ON.pl RnROT) którego główną misją jest doprowadzenie do stworzenia powszechnej Obrony Terytorialnej jako elementu składowego systemu obronnego państwa
  ObronaNarodowa.pl


  Małopolska Obrona Terytorialna - Projekt LPOT - Pododdział powstał w ramach przedsięwzięcia realizowanego przez Stowarzyszenie ObronaNarodowa.pl Ruch Na Rzecz Obrony Terytorialnej pod nazwą „Lekka Piechota Obrony Terytorialnej„. Projekt szkoleniowy Lekka Piechota Obrony Terytorialnej przeznaczony jest dla osób, które chcą się szkolić w sposób planowy i systematyczny, tworząc pododdziały, które w niedalekiej przyszłości, wejdą w skład Sił Zbrojnych RP jako komponent Obrony Terytorialnej w ramach Krajowego Systemu Obrony Terytorialnej.
  Małopolska Obrona Terytorialna  Index | O firmie | Oferta | Dla grup | Współpraca | Kontakt
  Copyright © 2012-2016 SECURCOM - Biuro Detektywistyczne, Agencja Ochrony Osób i Mienia, Ratownictwo | Telefon: +48 535 484 733, +48 12 359 63 60, | e-mail: securcom@securcom.net.pl